5.50 Suopohjan asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Tavoitteena on kaavoittaa alueelle lähinnä työpaikkatontteja Liedon kaupungin työpaikkatonttien omavaraisuuden parantamiseksi. Noin puolet kaava-alueesta on kaavaehdotuksessa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY.

Alueen poikki kulkee uusi itä-länsi suuntainen pääkokoojatie Tuulissuontie työpaikka-alueelta Kaarinan puolelle Pukkilan eritasoliittymään. Etelään päin Tuulissuontieltä lähtee kokoojatie Taimitie / Välitie. Lisäksi Taimitien ja Tuulissuontien yhdistää uusi tonttikatu Viljelystie ja pohjoiseen päin lähtee uusi Viulistintie, jonka jatkamiseen on varauduttu.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 18.11.2021 – 3.1.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 5.1.2023 – 3.2.2023
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 24.4.2023
Kaavan voimaantulo:
5.6.2023