5.44 Siiventie – Ratuntie, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Päätavoitteena on kaavoittaa Tuulissuon työpaikka-alueen ja Loukinaisten Matintalon pientalokaava-alueiden välinen alue pääosin asumiselle ja virkistykselle. Siiventien varteen tutkitaan siistiä toimitilarakentamista.

Kaupungin alueelle on osoitettu kaksi rivitalotonttia ja yksi AR-PL-tontti, johon on mahdollista rakentaa rivitalojen vaihtoehtona lähipalveluja, esim. uusi päiväkoti, johon Loukinaisissa on tarvetta. Siiventien varteen on esitetty lisäksi uusia toimitilarakennusten kortteleita siistille työpaikka- tai palvelurakentamiselle. Kaavassa on mukana myös yksityisiä kiinteistöjä kortteleissa 42054, 42074, 42102 ja 42103.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 6.10. – 4.11.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 5.1.2023 – 3.2.2023
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 27.3.2023
Kaavan voimaantulo:
8.5.2023