4.29 Matintalo 4 asemakaava

Ehdotusvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Matintalo 4 asemakaava on osa 10.12.2019 – 20.1.2020 nähtävillä ollutta Matintalo 2 kaavaehdotusta. Kaavan päätarkoituksena on Matintalonlenkkiä jatkamalla omakoti- ja pientalotonttien tarjonnan lisääminen Liedon Loukinaisissa vuodesta 2024-25 alkaen.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 42075, 42083 -42085 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 17.5. – 4.6.2018 / 7.12.2018 – 2.1.2019
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 10.12.2019 – 20.1.2020 / 9.2. – 10.3.2023
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 24.4.2023
Kaavan voimaantulo:
5.6.2023