2.24 Tiemestarintie 2 asemakaavan muutos

Ehdotusvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

T-korttelin 25004 tontin 2 omistajalla on tarve laajennukseen ja alueen läpi kulkevat vesilinjat voidaan vetää toista kautta, joten tontin pieni 0,1 hehtaarin laajennus lähivirkistysalueelle voidaan tehdä.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 25004 ja erityis- ja virkistysaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 25004 ja erityisaluetta.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 2.11. – 20.11.2023
Kaavan hyväksyminen:
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.11.2023
Kaavan voimaantulo: 9.1.2024