1.56 Vesikonpihan asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Lähtökohta alueen asemakaavan muuttamiseen on Simpukkatien eteläpuolen asuinkerrostalojen korttelin 14036 autopaikkatarve.

Vesikonpihan LPA-aluetta on laajennettu AK-tontille 2 ja pienennetty tontin 2 rakennusoikeutta 2500:sta 1800:aan, jolloin mitoituksen 1,5 ap / asunto mukaiset autopaikat mahtuvat tonteille ja LPA-alueelle. LPA-alueen laajennukselle Ravunpihan varteen voi sijoittaa tontin 6 vieraspaikkoja.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 22.6. – 7.8.2023
Kaavan hyväksyminen:
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.8.2023
Kaavan voimaantulo: 3.10.2023