1.53 Jäälinna, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Maanomistajan esityksestä kaavoitetaan kiinteistö osoitteessa Jäälinna 1, Sillilän Kivimetsäntien ja Hämeentien (vt10) vierellä kahdeksi tontiksi. Kiinteistön pohjoisosa on osoitettu viereisten alueiden mukaisesti maantien alueeksi (LT). Kaavalla täydennetään 2000-luvun alussa laadittua Sillilän asemakaavaa.

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 10. – 30.11.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 19.12.2022 – 17.1.2023
Kaavan hyväksyminen:
25.1.2023 kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo: 8.3.2023