5.54 Asfalttiaseman asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Yrittäjä on esittänyt tontin laajentamista varastoalueeksi länteen toisen yksityisen maalle n. 1500 m². Laajennusalue on voimassa olevassa asemakaavassa maa- ja metsätalousaluetta. Kaavaluonnos on molempien maanomistajien tavoitteiden mukainen. Kaavatyöstä peritään kaavoituskorvaus.

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja
rakennuslautakunta myöhemmässä kokouksessaan.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 24.6. – 8.7.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 9.9. – 22.9.2021
Kaavan hyväksyminen: 26.1.2022, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo:
10.3.2022