5.51 Lavatien asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Tavoitteena on Kanta-Liedon osayleiskaavan alustavan luonnoksen mukaisesti kaavoittaa alueelle lähinnä työpaikkatontteja Liedon kunnan työpaikkatonttien omavaraisuuden parantamiseksi. Alueen reunamille on tavoitteena kaavoittaa myös asuintontteja liittyen viereisiin asuintontteihin. Noin puolet kaava-alueesta on kaavaluonnoksessa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi, KTY ja puolet lähivirkistysalueiksi, VL ja pientaloalueiksi, AO, AOT ja AP.

Alueen poikki kulkee uusi itä-länsi suuntainen pääkokoojatie Tuulissuontie työpaikka-alueelta Kaarinan puolelle Pukkilan eritasoliittymään. Etelään päin Tuulissuontieltä lähtee kokoojatie Tammitie / Välitie. Lisäksi Tammitien ja Tuulissuontien yhdistää uusi tonttikatu ja pohjoiseen päin lähtee uusi tonttikatu, jonka jatkamiseen on varauduttu. Länsiosassa pohjoisen omakotitonteille ja maatiloille kulkeva tie on osoitettu ajo-merkinnällä. Kevyen liikenteen väylä on Tuulissuontiellä ja kevyen liikenteen yhteyteen varaudutaan myös Tammitie / Välitiellä ja pohjoiseen lähtevällä tiellä.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 25.11. – 17.12.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 7.4. – 9.5.2022
Kaavan hyväksyminen: 28.9.2022, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo:
11.11.2022