2.15 Poikoja 3, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavan tarkoituksena on laajentaa rakentamatonta Poikojan kaava-aluetta suuremmilla, viihtyisimmillä omakotitonteilla pohjoispuolen peltomaisemissa.
Samalla Poikoja 2 aluetta muokataan suurentamalla osaa tonteista ja säästämällä parhaat metsäalueet. Lisäksi olevan talon pihapiiri on osoitettu omakotitontiksi. Alueelle on osoitettu yhteensä 19 omakotitonttia.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 29.10. – 25.11.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 11.3. – 9.4.2021
Kaavan hyväksyminen:
28.2.2022, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo: 12.4.2022