1.52 Talviniityn asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kunta on ostanut Talviniityn asuinalueen kaakkoispuolelta tilan 4:28 tarkoituksena kaavoittaa metsäinen kukkula virkistysalueeksi vanhojen ja uusien omakotitonttien väliin. Itäpuolella olevan talon tierasite on huomioitu kaavassa ajoyhteysmerkinnällä ajo. Pohjoispuolelle kortteliin 12173 lisätään yksi omakotitontti. Korttelin 12169 tonttiin 2 tehdään omistajien esityksestä pieni rajan tarkistus.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöhemmässä kokouksessaan.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 3.2. – 21.2.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 9.5. – 7.6.2022
Kaavan hyväksyminen:
14.6.2022, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo: 28.7.2022