3.25 Halmelan laajennus 3 asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Pahkalaukkaantien varren kevyen liikenteenväylän toteutus uudelle Halmelan laajennus 2 asuntoalueelle.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 3.9. – 22.9.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 1.10. – 30.10.2020
Kaavan hyväksyminen: 18.11.2020
, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo: 31.12.2020