3.21 Etusuoran jatkon asemakaava

Kaavan päätarkoitus on mahdollistaa suunniteltu rivitalototeutus ja siten ylläpitää Ilmaristen taajaman suunnitelmallista kasvua.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 24.3. – 6.4.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 15.4. – 15.5.2020
Kaavan hyväksyminen: 27.5.2020
kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo: 13.5.20222