5.52 Mursketien alueen asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavatyöllä haetaan korvaavaa tilaa yrittäjälle, jolta Kehätien 2-vaiheen toteutuksen yhteydessä on osa tontin piha-alueista lunastettu ylijäämämaiden läjitysalueiksi. Alueella on toteutumatonta kunnan omistuksessa olevaa tonttimaata n. 1000 m². Kaavatyössä tutkitaan Mursketien tievaraus sekä tontin laajennus siten, että laajennusosalta olisi mahdollista liittyä suoraan Mursketielle.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 20.5. – 4.6.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 24.6. – 6.8.2021
Kaavan hyväksyminen: 1.9.2021, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo:
14.10.2021