5.49 Avantintien pohjoispuoli, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavan tavoitteena on lisätä alueen työpaikkavarantoa siten, että huomioidaan maakuntakaavan sekä yleiskaavan mukainen viheryhteys sekä kunnanhallituksen 4.2.2019 hyväksymä toimenpide-kartta.

Kaavassa on mukana kortteli 54128, jonka asemakaava on vuodelta 1993. Tämän korttelin osalta asemakaava ajantasaistetaan vastaamaan nykytilannetta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 25.3. – 23.4.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 1.7. – 13.8.2021
Kaavan hyväksyminen:
8.11.2021, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo: 20.12.2021