4.25 Matintalo 3, asemakaava

Matintalo 2 -kaava-alueesta on rajattu Matintalo 3 -kaava-alueeksi Ratuntien eteläpuoli sekä Ratun Tallin alue. Aluetta on suunniteltu maanomistajien kanssa yhteistyössä ja koska yksityisen maalle tehdään merkittäviä muutoksia, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville Matintalo 3 nimellä.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 2.7. – 14.8.2020
Kaavan hyväksyminen: 26.4.2021, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo:
2.6.2021