4.24 Vanhalinnan alueen asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Turun yliopistosäätiön aloitteesta on vielä toteutumattomalle kaava-alueelle suunniteltu tehdä muutoksia. Nykyisessä kaavassa on 22 omakotitonttia, joista osa halutaan muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuintalojen korttelialueeksi (AR). Kaavaehdotuksessa on 10 AO-tonttia ja kaksi AR-tonttia.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 20.5. – 4.6.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 24.6. – 6.8.2021
Kaavan hyväksyminen: 29.9.2021, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo:
10.11.2021