3.26 Etusuoranpolun asemakaava

Kaavaehdotuksessa on osoitettu kaksi omakotitonttia (AO) ja kevyen liikenteen väylä Etusuoranpolku Etusuoran jatkolta Vanhalle Tampereentielle. Kaava-alueen kohdalla oleva Vanhan Tampereentien alue on osoitettu maantien alueena (LT).

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 1. – 14.10.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 26.11.2020 – 5.1.2021
Kaavan hyväksyminen:
17.3.2021, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo: 27.4.2021