1.51 Nuolemon korttelin 28 asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Nuolemon korttelista 28 on suunniteltu poistaa yksityisten mailta rakentamattomat lyhyet katualueet Pihkakuja ja Katavakuja. Vuonna 1970 hyväksyttyä nykykaavaa selkeytetään siten, että kaavatontit muodostuvat kiinteistöjen mukaisesti. Korttelin uudeksi numeroksi tulee 12028 ja kaavamerkinnät ja määräykset muutetaan nykymuotoon.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 4.3. 24.3.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 29.4. – 19.5.2021
Kaavan hyväksyminen: 15.6.2021, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo: 29.7.2021