1.50 Itä-Nuolemon asemakaavan osittainen kumoaminen

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Itä-Nuolemon asemakaavan kumoaminen liittyy 27.1.2021 aloitettuun Talviniityn asemakaavan muutokseen. Muutoksessa esitettiin tontinosia muutettavaksi lähivirkistysalueeksi maanomistuksen mukaan. Maanomistajan palautteen pohjalta päädyttiin keskeyttämään kyseinen muutos ja kumoamaan voimassa oleva asemakaava kyseessä olevan kiinteistön osalta.

Kunnan ja itäpuoleisen naapurin rajankäynnin yhteydessä osoittautui, että kiinteistöraja on hieman lännempänä ja korttelin 12158 neljä tonttia Paasikiventien varressa ja korttelin 12159 yksi tontti Relanderintien varressa ovat noin 1-3 metriä naapurin puolella. Kaavan kumoamisella poistetaan kyseisten tonttien osat sekä pieni lähivirkistysalue sekä parin metrin pätkä Relanderintien päätä.

Asemakaavan kumoaminen koskee korttelien 12158 ja 12159 osia sekä katu- ja virkistysaluetta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 2.2. – 15.2.2021
Kaavaehdotuksen (kumoaminen) nähtävilläoloaika: 8.4. – 7.5.2021
Kaavan hyväksyminen: 31.5.2021, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo:
10.8.2021