5.57 Keskiläntien asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Keskiläntien toimitilarakennusten KTY-4 korttelin 52098 tonttien 1 ja 3 tehokkuuslukua korotetaan 0.25:stä 0.30:een. Tontin 1 kulmauksessa muutetaan n. 220 mkaupungin maata katualueeksi.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 52098 (osa)
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 52098 (osa) sekä katualuetta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 21.12.2023 – 8.1.2024
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 23.1.2024 – 5.2.2024
Kaavan hyväksyminen:
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 14.2.2024
Kaavan voimaantulo: 26.3.2024