7.04 Meijerin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavoituksen tavoitteena on tarkistaa Meijerin alueen asemakaavamerkintöjä sekä korttelialueiden ja tonttien rajauksia. Kaupungin omistamasta, rakentamattomasta rivitalotontista erotetaan rakentamiselle sopimaton Paimionjoen ranta-alue virkistysalueeksi, jolle osoitetaan ulkoiluyhteys Härkätieltä. Kaupungin ja yksityisen yhtiön omistamille tonteille tutkitaan mahdollisuutta järjestää uusi yhteinen ajoliittymä tonttien väliselle rajalle suoraan Härkätieltä.
Asemakaava ja asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Vireilletulo ja luonnos

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 10.11. – 9.12.2022 Liedon kaupungintalolla Kirkkotie 13,
kaavoitustoimi sekä kaupungin internet-sivuilla.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 9.12.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kaupunki, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta,
PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 10.11. – 9.12.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali