7.03 Tyllin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavoituksen tavoitteena on lisätä Tyllin teollisuusalueen tonttivarantoa teollisuus-, varasto- ja toimitilarakentamisen tarpeisiin. Hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevaa, suurelta osin jo rakentunutta teollisuusaluetta on tarkoitus laajentaa kahteen suuntaan pääosin kaupungin omistamille talousmetsäalueille. Laajennuskorttelit on mahdollista toteuttaa vaiheittain kysynnän mukaan.

Vireilletulo ja luonnos

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 10.11. – 9.12.2022 Liedon kaupungintalolla Kirkkotie 13,
kaavoitustoimi sekä kaupungin internet-sivuilla.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 9.12.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kaupunki, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta,
PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 10.11. – 9.12.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali