5.50 Suopohjan asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Tavoitteena on kaavoittaa alueelle lähinnä työpaikkatontteja Liedon kaupungin työpaikkatonttien omavaraisuuden parantamiseksi. Noin puolet kaava-alueesta on kaavaehdotuksessa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY.

Alueen poikki kulkee uusi itä-länsi suuntainen pääkokoojatie Tuulissuontie työpaikka-alueelta Kaarinan puolelle Pukkilan eritasoliittymään. Etelään päin Tuulissuontieltä lähtee kokoojatie Taimitie / Välitie. Lisäksi Taimitien ja Tuulissuontien yhdistää uusi tonttikatu Viljelystie ja pohjoiseen päin lähtee uusi Viulistintie, jonka jatkamiseen on varauduttu.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Suopohja, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 5.1.2023 – 3.2.2023 Liedon kaupungintalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitustoimi sekä kaupungin internet-sivuilla.

Asemakaavan muutos koskee katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu katualuetta.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 54199-54204 ja katu-, virkistys- ja erityisaluetta.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 3.2.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella; kirjaamo(a)lieto.fi tai Liedon kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kaupungin kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 18.11.2021 – 3.1.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 5.1.2023 – 3.2.2023
Kaavan hyväksyminen:
Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali