5.44 Siiventie – Ratuntie, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Päätavoitteena on kaavoittaa Tuulissuon työpaikka-alueen ja Loukinaisten Matintalon pientalokaava-alueiden välinen alue pääosin asumiselle ja virkistykselle. Siiventien varteen tutkitaan siistiä toimitilarakentamista.

Kunnan alueelle on osoitettu kaksi AR-tonttia ja yksi AR-PL-tontti, johon on mahdollista rakentaa rivitalojen vaihtoehtona lähipalveluja, esim. uusi päiväkoti, johon Loukinaisissa on tarvetta. Siiventien varteen on esitetty lisäksi uusia toimitilarakennusten kortteleita siistille työpaikka- tai palvelurakentamiselle. Näille annetaan kaavamääräyksiä mm. rakennusten sijoittelusta, ulkonäöstä ja pihoista. Kaavassa on mukana myös yksityisiä kiinteistöjä kortteleissa 42054 ja 42074 ja 42102 sekä Loukinaistentie ja Siiventien kulmassa.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 6.10. – 4.11.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:
Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.11.2022, esityslista

Luonnosvaiheen materiaali