1.53 Jäälinna, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Maanomistajan esityksestä kaavoitetaan kiinteistö osoitteessa Jäälinna 1, Sillilän Kivimetsäntien ja Hämeentien (vt10) vierellä kahdeksi tontiksi.
Kiinteistön pohjoisosa on osoitettu viereisten alueiden mukaisesti maantien alueeksi (LT) siten, että asuinrakennus on tontilla. Kaavalla täydennetään 2000-luvun alussa laadittua Sillilän asemakaavaa.
Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Vireilletulo ja luonnos

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 10. – 30.11.2022 Liedon kaupungintalolla Kirkkotie 13,
kaavoitustoimi sekä kaupungin internet-sivuilla.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 30.11.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kaupunki, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta,
PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kaupungin kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 10. – 30.11.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali