1.52 Talviniityn asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kunta on ostanut Talviniityn asuinalueen kaakkoispuolelta tilan 4:28 tarkoituksena kaavoittaa metsäinen kukkula virkistysalueeksi vanhojen ja uusien omakotitonttien väliin. Itäpuolella olevan talon tierasite on huomioitu kaavassa ajoyhteysmerkinnällä ajo. Pohjoispuolelle kortteliin 12173 lisätään yksi omakotitontti. Korttelin 12169 tonttiin 2 tehdään omistajien esityksestä pieni rajan tarkistus.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöhemmässä kokouksessaan.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 3.2. – 21.2.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 9.5. – 7.6.2022
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Talviniityn
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana
9.5. – 7.6.2022 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitustoimi sekä kunnan internet-sivuilla.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 12169, 12172 ja 12173 ja katu- ja virkistysaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 12169, 12172 ja 12173 ja katu- ja virkistysaluetta.
Asemakaavalla muodostuu virkistysaluetta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöhemmässä kokouksessaan.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 7.6.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoituspäällikkö Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.


Ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali