Osallistu ja harrasta – toimintaa ikäihmisille

Liedosta löytyy ikäihmisille monenlaista harrastustoimintaa, esimerkiksi liikuntaa, kulttuuria, kursseja ja yhdessäoloa. Yhteiskunnallista vaikuttamista voi tehdä vanhus- ja vammaisneuvoston tai yhdistysten kautta.

Senioriliikunta tuottaa iloa ja ylläpitää toimintakykyä

Liedon kaupunki järjestää senioreille monenlaista ryhmäliikuntaa ja kuntosalivuoroja. Senioriliikunnasta voit lukea lisää sen omalta internetsivulta (siirryt Liedon internetsivustolla osioon Liikunta).

Liikuntarajoitteisten ja pitkäaikaissairaiden voi olla vaikea osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, sillä liikkuminen vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Vamman tai sairauden vuoksi liikuntarajoitteisille tai erityishuomiota tarvitseville on siksi myös omia ryhmiään. Niistä voit lukea lisää sivulta Soveltava liikunta (siirryt Liedon internetsivustolla osioon Liikunta).

Saattajakortin avulla liikunnan ja kulttuurin pariin

Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista.

Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Kortti ei yleensä oikeuta sisäänpääsyyn muiden tahojen kaupungin tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin.

Saattajakortista ja sen hakemisesta voit lukea lisää sivulta Soveltava liikunta (siirryt Liedon internetsivustolla osioon Liikunta).

Kortin käyttöpaikat eri kunnissa pääset näkemään esimerkiksi Saattajakortin oman internetsivun (linkki avautuu uuteen välilehteen) linkkien kautta. Kortin käyttömahdollisuuksista voi kysyä myös suoraan vierailukohteesta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto edistää ikäihmisten ja vammaisten oikeuksia

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen nimeämä elin, joka on koottu kaupungissa toimivien järjestöjen valitsemista edustajista.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja yhteystiedot löydät sen omalta sivulta (siirryt Liedon internetsivustolla osioon Hallinto ja osallistuminen).

Lieto-opisto tarjoaa monenlaisia kursseja

Liedon kansalaisopisto tarjoaa oppimismahdollisuuksia, hyvinvointia ja virkistystä kaiken ikäisille. Kursseista saat tietoa painetuista opinto-ohjelmista sekä Lieto-opiston omalta internetsivustolta (siirryt Liedon internetsivustolla osioon Opetus). Painettuja ohjelmia löydät esimerkiksi kirjastosta.

Liedon seurakunta järjestää ryhmiä ja tapahtumia

Liedon seurakunta järjestää erilaisia kokoontumisia, säännöllisiä ryhmiä ja tapahtumia sekä vapaaehtoistoimintaa myös yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Lisätietoa seurakunnan toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista löydät seurakunnan omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Järjestöt tarjoavat monenlaista toimintaa

Julkisten toimijoiden lisäksi myös useat järjestöt järjestävät monipuolista toimintaa Liedossa ja sen ympäristössä.

Liedon eläkkeensaajat ry

Liedon eläkkeensaajat ry järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa sekä valvoo jäsentensä etuja ja oikeuksia. Lisätietoa yhdistyksestä, sen tapahtumista ja toiminnasta löydät Liedon eläkkeensaajien omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Eläkeliiton Liedon yhdistys

Eläkeliiton toiminta on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Eläkeliitto järjestää tekemistä ja yhdessäoloa porukassa. Lisätietoa Liedon yhdistyksestä, sen tapahtumista ja toiminnasta löydät yhdistyksen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Liedon seniorit ry

Liedon seniorit ry on varttuneen väen harrastus- ja edunvalvontayhdistys. Yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, retkiä, matkoja, teatteri- ja muita kulttuurikäyntejä. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta löydät Liedon seniorien omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Liedon 4H-yhdistys

Liedon 4H-yhdistys tarjoaa monipuolista toimintaa kaiken ikäisille. Lisäksi 4H-yhdistys välittää nuoria erilaisiin töihin. Nuoret voivat esimerkiksi tehdä erilaisia koti- ja puutarhatöitä, hoitaa ikääntyneiden kauppa- ja virastoasioita tai pitää ikääntyneille seuraa. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta löydät Liedon 4H-yhdistyksen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Turun Seudun omaishoitajat ry

Turun Seudun omaishoitajat ry toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tuki- ja edunvalvontajärjestönä. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tukea omaishoitajien jaksamista, lisätä heidän mahdollisuuksiaan selviytyä ja ehkäistä syrjäytymistä. Lisää tietoa yhdistyksestä, sen toiminnasta ja tapahtumista löydät Turun Seudun omaishoitajien omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).