Soveltava liikunta

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on iän, vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.


Paikka: Lietohalli
Aika: Ke, klo 12:00 –13:00
Hinta: sisältyy Liedon kunnan Senioriliikuntakorttiin tai Lietohallin kuntosalimaksu.

Paikka: Palvelukeskus Ruska
Aika: ma, klo 12:30 – 13:30
Hinta: Sisältyy Liedon kunnan senioriliikuntakorttiin.
Kohderyhmä: Pitkäaikaissairaat ja apuvälinettä käyttävät.


Paikka: Palvelukeskus Ruska
Aika: ti, klo 13:00 – 14:00
Hinta: Sisältyy Liedon kunnan senioriliikuntakorttiin.
Kohderyhmä: Tuki- ja liikuntaelinsairaille suunnattu kuntosali- ja liikuntaryhmä.
Fysioterapeutti opastaa kuntosalilla.

Lietotanssit järjestetään perjantaisin Lietohallin tanssisalissa. Tervetuloa pyörähtelemään parketille elävän musiikin tahdissa!

Lietotanssien aikataulut löytyvät tapahtumakalenterista.

Paikka: Lietohalli
Aika: ma, klo 16:15 – 17:00
Hinta: 17€ / keväkausi
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislinkki
Kohderyhmä: Erityistätukea tarvitsevat 4 – 7 vuotiaat lapset.
Ryhmän toiminnassa lapsi saa kokea onnistumisen elämyksiä, iloa ja riemua, leikkien, pelien ja harjoitteiden myötä.

Saattajakortilla avustaja mukaan liikuntapaikoille ja kulttuurin pariin!

Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista.

Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan tulee olla kaupungin /kunnan järjestämää. Kortti ei siis yleensä oikeuta sisäänpääsyyn muiden tahojen kaupungin tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin. Kortin käyttöpaikat on nähtävissä www.liiku.fi/saattajakortti -sivuilta, kuntien verkkosivuilta ja liikuntapalveluissa. Kortin käyttömahdollisuuksista voi kysyä myös kustakin vierailukohteesta.

Liedossa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattajakorttia Liedon kunnan liikuntapalveluista hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto (esim. lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjaajaa, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja jne.) Näkövammaiset saavat kortin myös esittämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortin.

Korttia uusittaessa toimitaan saman käytännön mukaisesti kuin uutta korttia haettaessa.

Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja sen olemassaolo tulee esittää kassalla tai lippuja ennakkoon varatessa. Kortin haltijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Saattajana voi toimia kulloinkin eri henkilö. Kortin haltija valitsee avustajan ja vastaa hänen kelpoisuudestaan tehtävään (esim. yleisissä pukuhuoneissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta). Kortti on voimassa määräajan, enintään viisi vuotta kerrallaan.

Sairaaloiden osastot, laitoshoidon yksiköt ja palveluasumisen toimipisteet voivat anoa Saattajakorttia osasto-, laitos- tai toimipaikkakohtaiseen käyttöön. Toimipaikkakohtaista korttia käytettäessä henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajan henkilöllisyys tulee todistaa työpaikan henkilökortin avulla.

Liedon kunnan omistamat liikunta- ja kulttuuripaikat , joissa saattajakorttia voi käyttää:
Lietohallin kuntosali
Tarvasjoen kuntosali
Liedon Vanhalinnan museo
Nautelankosken museo

Saattajakorttihakemus

Saattajakorttihakemuksen saa kunnantalon palvelupisteestä sekä alla olevasta linkistä.
Tutustu ensin saattajakortin rekisteriselosteeseen.


Saattajakorttihakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Liedon kunta, Sivistystoimi/Liikunta, PL 24, 21421 Lieto
Tiedustelut:

Toimistosihteeri
Hagström Ritva
0505950798
ritva.hagstrom@lieto.fi

Lisätietoa soveltavan liikunnan ryhmistä:

Hyvinvointiohjaaja
Lecklin Sari
0505740906
sari.lecklin@lieto.fi