Sosiaalipalveluiden neuvonta ja ohjaus

Varhan alueelliset Soihtu-tiimit huolehtivat sosiaalihuoltolain mukaisesta ohjauksesta, neuvonnasta sekä palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arvioinnista. Soihtu-tiimit palvelevat lapsiperheitä sekä alle 65-vuotiaita

Varha, Varsinais-Suomen hyvinvointialue. logo.