Liedon lukio

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää

Liedon lukion julkisivu

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Liedon lukiossa opiskelija kuuluu aina tiettyyn perusryhmään, jota ohjaa ryhmänohjaaja. Opiskelu tapahtuu kuitenkin oppiaineryhmissä, jotka eivät aina ole samat kuin perusryhmät. Oppiaineryhmiin voi kuulua opintojen eri vaiheessa opiskelijoita eri vuosikursseilta.

Tämä tarkoittaa sitä, että Liedon lukio voi tarjota erilaisia opiskelumahdollisuuksia sekä nopeasti eteneville, että sellaisille opiskelijoille, joiden omaksumiskyky, harrastukset tai elämäntilanne vaativat hitaampaa etenemistä.

Lukio-opiskelijalta odotetaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työntekoa. Lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä valintoja ja opiskelijalla on itsellään vastuu opiskelun etenemisestä. Lukiossa siis korostuu opiskelijan oma vastuu opinnoistaan.

Linkki hakemukseen (https://opintopolku.fi)

Liedon lukion omat verkkosivut

Liedon lukio juhlistaa tänä keväänä lakkinsa saavia perinteisellä ylioppilasjuhlalla Lietohallilla lauantaina 3.6. klo 12.00 alkaen. Juhlan kesto on noin 1,5 – 2 tuntia. Lakitettavia pyydetään saapumaan paikalle viimeistään klo 11.30.

Lisäksi ylioppilasjuhlan harjoitukset järjestetään perjantaina 2.6. klo 18 Lietohallilla. Kaikkien lakitettavien toivotaan osallistuvan harjoitukseen ja ottavan mukaansa ylioppilaslakkinsa nimellä varustettuna.

rehtori
Telenius Marko
MA KE
050 3150 323

Aho Tiina
AI
040 671 2512

Ala-Äijälä Kati
PS FI UE
040 1857 105

Helkkula Miisa
RA SA RU
050 5761 855

Isotalo Saija
FY MA
040 650 1154

Keskinen Jarmo
HI YH
040 587 8709

Kolkkala Riina
LI TTE
050 3150 381

Kuusisto Tatu
MA
040 637 7801

Lehto Tuulia
Koordinoiva opinto-ohjaaja
040 528 3582

Mannonen Petri
BI GE
050 315 0322

Musakka Satu
KU
040 683 1907

Nurmi Inna
RU EN
050 5689406

Palomäki Kai
LI
050 3816 343

Ranta Minna
MU
050 3150 300

Suutari Marianne (virkavapaalla 3.6.2022 asti)
EN RU YH
040 1821 415

Skinnarla Niina
AI
040 631 7204

Tuorila Nina
EN RU, KV-linjan vastuuopettaja
050 591 9394

Opiskelijahuolto ja muu henkilökunta:

kouluterveydenhoitaja
Heino Johanna 050 3439 971

koululääkäri
Juottonen Marjo

koulukuraattori
Lähde Liisa 040 182 4122

koulupsykologi
Leino Ronja 050 3795319

erityisopetus
Hartikainen Ida 050 3150 304

koulukirjastonhoitaja
Österlund Mikael 050 4339 096

Opettajille tai ryhmänohjaajille voi lähettää sähköpostia osoitteella etunimi.sukunimi@edu.lieto.fi

Kaikille 1. vuosiluokan opiskelijoille tehdään terveydenhoitajan terveystarkastus. Lääkärintarkastus tehdään 2. lk:n tytöille, pojille lääkärintarkastus toteutetaan kutsuntaterveystarkastuksena opiskelijaterveydenhuollossa.

Terveydenhoitaja on tavattavissa torstaisin ja perjantaisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta on klo 12.00 – 13.00

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän maksuttomuuden myötä koulumatkatuesta poistuu 43 eur/kk omavastuu. Kaupunki tai koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta.

Koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti joukkoliikenteen käytön perusteella. Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, myönnetään koulumatkatuki ns. oman matkustustavan perusteella. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tulee itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja opiskelijalle maksetaan ns. taksa-asetuksen mukainen rahallinen korvaus.

Taksa-asetus

Kela.fi/koulumatkatuki

Liedon lukion täyttämättä jääneille opiskelupaikoille elokuussa 2021 alkavaan lukiokoulutukseen voi hakea tämän linkin tai Opintopolun kautta.

Jatkuva haku Liedon lukioon