Puunkaatolupa

Puiden kaataminen asemakaava-alueella on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki §128).

Asemakaava-aluetta koskeva puunkaatolupa anotaan aina kaupungilta. Lupaa anotaan sähköisellä lomakkeella 2-10 puulle . Mikäli puita on enemmän kuin 10, tarvitaan erillinen maisematyölupa, jonka myöntää rakennusvalvonta. Mikäli puut sijaitsevat rajalinjalla, lupahakemukseen on liitettävä naapurin kirjallinen suostumus. Naapurin suostumus tarvitaan myös rajalinjalle sijoittuvan yksittäisen puun kohdalla, joka ei muutoin tarvitse kaatolupaa.

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden on aina liitettävä hakemukseensa ote pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamisesta on päätetty. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden puunkaatolausunnon voi hakea joko yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön isännöitsijä.

Puunkaatolupa on voimassa yhden vuoden myöntämispäivämäärästä.

Puiden kuntokartoitukset eivät sisälly puunkaatolausuntojen piiriin, vaan jokaisen tontinomistajan on huolehdittava kuntokartoituksistaan itse. Tontilla kaadettavat puut on merkittävä katselmusta varten esim. värikkäällä nauhalla.

Puunkaatolupaa ei tarvita asemakaava-alueella, jos:

  • Kyseessä on yksittäinen puu (pois lukien naapurin suostumuksen vaativa puu)
  • Puu on huonokuntoinen tai kuollut
  • Puut ovat yhden metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan alle 10 cm
  • Puut ovat alle 5 m päässä talon ulkoseinästä
  • Tontilla on lainvoimainen rakennuslupa, jolloin kulkuväylien ja rakennusten alle jäävät, sekä rakennusten ulkoseinästä alle 5 m päässä olevat puut saa kaataa.


Korkeintaan 10 puun kaatoon haetaan puunkaatolupaa sähköisesti:

Yli 10 puun kaatoon haetaan maisematyölupaa rakennusvalvonnan kautta:


Lisätietoja

Kaupunginpuutarhuri
Toropainen Tarja
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi