Puunkaatolupa

Puiden kaataminen asemakaava-alueella on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki §128).

Tontin sijaitessa asemakaava-alueella, on aina anottava puunkaatolupa.

Lupaa anotaan sähköisellä lomakkeella  1-10 kpl puulle . Mikäli puita on enemmän, tarvitaan erillinen maisematyölupa, jonka myöntää rakennusvalvonta. Maisematyölupaa haetaan Lupapisteen kautta:

Mikäli puu sijaitsee rajalinjalla, on lausuntoon liitettävä naapurin kirjallinen suostumus puun/puiden kaatoon. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden on aina liitettävä hakemukseensa ote pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamisesta on päätetty. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden puunkaatolausunnon voi hakea joko yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön isännöitsijä.

Puunkaatolupa on voimassa myöntämispäivämäärästä yhden vuoden.

Puiden kuntokartoitukset eivät sisälly puunkaatolausuntojen piiriin, vaan jokaisen tontinomistajan on huolehdittava kuntokartoituksistaan itse.

Puunkaatolupaa ei asemakaava-alueella tarvita, jos:

  • Kyseessä on yksittäinen puu
  • Puu on huonokuntoinen tai kuollut
  • Puut ovat yhden metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan alle 10 cm
  • Puut ovat alle 5 m päässä talon ulkoseinästä
  • Tontilla on lainvoimainen rakennuslupa, jolloin kulkuväylien ja rakennusten alle jäävät, sekä rakennusten ulkoseinästä alle 5 m päässä olevat puut saa kaataa.

Kaadettavat puut on merkittävä tontilla esim. värikkäällä nauhalla katselmusta varten.

Lisätietoja

Puutarhuri
Toropainen Tarja
0504211271
tarja.toropainen@lieto.fi