Kartat ja paikkatieto

Internet-karttapalvelu

Liedon sähköisessä karttapalvelussa löytyy tietoa mm. asemakaavoista, vapaista tonteista, kiinteistöistä, rakennuksista ja aluejaoista erilaisilla karttapohjilla.

Kaavaotteet mittakaavassa saa tulostettua/ladattua karttapalvelussa (Tulosta > Mittakaava)

Asemakaavamerkinnät – ja määräykset saa tulostettua/ladattua karttapalvelussa (klikkaa haluttua aluetta kartalla):

Sähköinen tonttikartta

Sähköisen tonttikartan dwg-muodossa voi tilata sähköpostilla:

Paikkatietokäsittelijä
Saloranta Tea
0504098852
tea.saloranta@lieto.fi
Paikkatietosuunnittelija
Hynynen Tuomo
0505963525
tuomo.hynynen@lieto.fi

Paikkatietoaineistot

Kuntakehityspalvelut tuottaa ja ylläpitää erilaisia paikkatietoaineistoja ja karttoja kunnan omaan käyttöön sekä tilauksesta ulkopuolisille asiakkaille. Aineistot toimitetaan paikallisessa koordinaattijärjestelmässä EUREFFIN/ETRS-GK23 (EPSG: 3877).

Aineistoja voi tiedustella sähköpostilla:

Paikkatietosuunnittelija
Hynynen Tuomo
0505963525
tuomo.hynynen@lieto.fi