5.53 T/kem-tontin asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Pitkään varattuna olleelle tontille, jolle suunniteltiin kemikaalien varastointia, on neuvottelujen perusteella tulossa toimija. Kyseinen toiminto tarvitsee kuitenkin isomman kokonaisuuden, joten korttelialueen välissä oleva katu on liitetty osaksi tonttia. Lisäksi korttelialuetta laajennetaan hieman kunnan omistamalle maalle pohjoisessa, lännessä sekä etelässä.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 20.5. – 4.6.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 24.6. – 6.8.2021
Kaavan hyväksyminen: 1.9.2021, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo:
14.10.2021