4.28 Ratuntien AR-tonttien asemakaava

Ehdotusvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaava-alue on suurimmalta osaltaan yksityisen omistamaa ja kaavan tarkoitus on osoittaa yksityiselle rivitalotontti liittyen maakauppaan, jolla kunta ostaa yksityisen tilan, johon sisältyy osa Ratuntien katualueesta. Kaavaehdotuksessa on osoitettu kaksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia (AR) ja Haapakummuntie nimisen katualueen alkuosa.

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöhemmässä kokouksessaan.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 29.4. – 28.5.2021
Kaavan hyväksyminen: 15.6.2021, kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kaavan voimaantulo:
29.7.2021