4.20 Myllymäen asemakaavan muutos

Kaavatyön keskeisimmät muutostarpeet ovat Loukinaistentien muuttaminen maantiestä kokoojakaduksi, Haimiontien varren rakentamattoman korttelissa 42018 olevan AKR-tontin maankäyttö, Myllymäenpuiston maankäyttö sekä Haimion puolella toteutumattomien ja tarpeettomien maankäyttövarausten tarkistaminen vastaamaan nykytilannetta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 1.10. – 14.10.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 18.2. – 19.3.2021
Kaavan hyväksyminen:
30.8.2021, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo:
11.10.2021