3.06 Tastonmetsä 2 / Louhenpolku, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavatyö aloitetaan uudesta kaavaluonnoksesta, jonka pohjana on vuoden 2014 kaavaluonnos.

Kaava-aluetta on huomattavasti laajennettu ja suurin osa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja kuntoradan alue urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Tanssilavan alue on osoitettu huvi- ja viihdepalvelujen korttelialueeksi (PV).

Kunnan alueelle on osoitettu 20 uutta omakotitonttia, kaksi AP-tonttia ja yksi AP-PL-tontti, johon on mahdollista rakentaa asuinpientalojen lisäksi lähipalveluja, esim. päiväkoti. Alueen tontinluovutus on suunniteltu vuosille 2024-25. Kaakkoiskulmaan Louhenpolun alueelle on osoitettu vanha kasvihuonetontti rivitalotontiksi (AR) ja olevat tontit omakotitonteiksi (AO / AOT). AO-kortteleihin 46, 31062 ja 31066 tehdään pieniä tarkistuksia toteutuneen kiinteistöjaon mukaisesti. Kaavassa on mukana yleiskaavan mukaisesti Sammontiestä puuttuva osuus, jotta yhteys uuden alueen ja Ilmaristen keskustan palvelujen välillä tulisi sujuvammaksi. Yleisiä pysäköintialueita on osoitettu Tastontien varteen ja Pahkalaukkaantien varteen Tanssilavan pohjoispuolelle. Nämä liittyvät vireillä olevaan ulkoilureittisuunnitelmaan.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 27.5. – 30.6.2021 
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen: 

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali