1.12 Sillilä IV asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uusien erillispientalojen ja rivitalojen tai muiden yhtiömuotoisten asuinpientalojen rakentaminen kaavoittamalla uusia asuinkortteleita virkistysalueineen Sillilään Kirkonseudun kaupunginosaan. Tarkoituksena on myös kaavoittaa yleiskaavan mukaisen yhdystielinjauksen alkupää Sillilästä Loukinaisten suuntaan. Yhdystie täydentää kaupungin sisäistä Hämeentien rinnakkaistieverkostoa. Sekä Silliläntien että Kivimetsäntien linjaus on tarkoitus kääntää uudelle yhdystielle. Kaava-alueeseen kuuluvat kaupunkien omistamien peltojen lisäksi kolme yksityistä kiinteistöä Kivimetsäntien varrelta ja yksi kiinteistö Jukolantien varrelta.

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 2.11. – 1.12.2023 Liedon kaupungintalolla Kirkkotie 13, kaavoitustoimi sekä kaupungin internet-sivuilla.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 1.12.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kaupunki, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kaupungin kaavoitustoimesta:
kaavoitusarkkitehti Olli Arvola p. 040 184 8179 tai kaavoitus(a)lieto.fi.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 2.11. – 1.12.2023
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo: