1.12 Sillilä IV asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uusien erillispientalojen ja rivitalojen tai muiden yhtiömuotoisten asuinpientalojen rakentaminen kaavoittamalla uusia asuinkortteleita virkistysalueineen Sillilään Kirkonseudun kaupunginosaan. Tarkoituksena on myös kaavoittaa yleiskaavan mukaisen yhdystielinjauksen alkupää Sillilästä Loukinaisten suuntaan. Yhdystie täydentää kaupungin sisäistä Hämeentien rinnakkaistieverkostoa. Sekä Silliläntien että Kivimetsäntien linjaus on tarkoitus kääntää uudelle yhdystielle. Kaava-alueeseen kuuluvat kaupunkien omistamien peltojen lisäksi kolme yksityistä kiinteistöä Kivimetsäntien varrelta ja yksi kiinteistö Jukolantien varrelta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 2.11. – 1.12.2023
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo: