Järjestöjen tarjoama tuki kotona asumiseen

Liedon alueella toimii useita järjestöjä, jotka tarjoavat maksutonta tai maksullista apua kotona pärjäämisen tueksi.

Liedon 4H-yhdistys välittää nuoria erilaisiin töihin

Liedon 4H-yhdistykseltä voi ostaa apua erilaisten kotitöiden tekemiseen. Yhdistyksen välittämät nuoret tekevät erilaisia piha- ja puutarhatöitä tai auttavat kotiaskareissa. Lisäksi he voivat hoitaa kauppa- ja virastoasioita ja pitää ikääntyneille seuraa. Nuori käyttää työssä työntilaajan työvälineitä ja laitteita. Asiakkaan kotona tapahtuvat koti- ja puutarhatyöt ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Lisätietoa 4H-yhdistyksen tarjoamasta palvelusta ja hinnoista löydät Liedon 4H-yhdistyksen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Margaretha Säätiö

Margaretha Säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten kotihoitoa, helpottaa vanhusten elinolosuhteita ja ikään liittyviä ongelmia sekä parantaa vanhuusiän elämänlaatua ja vanhushuoltoa sosiaalisista lähtökohdista.

Säätiö tarjoaa ikäihmisille maksullista kotiaputoimintaa tukemaan kotona selviytymistä. Apuun kuuluu esimerkiksi pieniä siivouksia, kaupassa käyntiä ja monenlaisissa kodin askareissa avustamista. Palvelu on tarkoitettu vanhuksille, joiden toimintakyky on heikentynyt, ja asiakkaat valitaan ensisijaisesti sosiaalisin perustein. Säätiöllä on myös maksutonta ystävätoimintaa, josta saa esimerkiksi ulkoilu- tai keskusteluseuraa.

Lisätietoa säätiön tarjoamasta palvelusta ja hinnoista löydät Margaretha Säätiön omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Lounais-Suomen Avustajakeskus välittää muistikavereita ja muita vapaaehtoisia

Lounais-Suomen Avustajakeskus välittää sekä vapaaehtoisia että palkallisia avustajia ja tukihenkilöitä. Vapaaehtoistoiminta tukee asiakkaita, joilla on liikunta-, näkö- ja/tai kehitysvamma tai muistisairaus.

Vapaaehtoisia avustajia välitetään esimerkiksi asiointi- ja lääkärikäynneille, harrastuksiin ja tapahtumiin sekä ulkoiluun. Avun tarve voi olla kertaluonteinen, satunnainen tai säännöllinen (enintään 1 kerta/viikko). Vapaaehtoistoiminta on palkatonta, mutta vapaaehtoistoiminnasta koituvat kulut korvataan. Lisäksi maksetaan kulukorvaus (7 €/kerta).

Lisätietoa keskuksen toiminnasta ja avustajan hakemisesta löydät Avustajakeskuksen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Avustajakeskus välittää myös muistikavereita. Muistikaveri on koulutuksen saanut vapaaehtoinen, joka toimii muistisairaan ihmisen kaverina ja auttaa toteuttamaan omannäköistä elämää. Muistikaverin kanssa voi harrastaa tai viettää aikaa itselle tärkeiden asioiden parissa. Muistikaveri vastaa kuitenkin vain kaveruudesta, ei hoitoon liittyvistä asioista

Muistikaveritoiminnasta löydät lisätietoa Avustajakeskuksen internetsivustolta sekä Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen sivustolta (linkit avautuvat uuteen välilehteen).

Turun Seudun Vanhustuki ry

Turun Seudun Vanhustuen tavoitteena on arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Yhdistys valvoo vanhusten etuja ja pyrkii edistämään heidän hyvinvointiaan. Toiminnan lähtökohtana ovat kotona asuvien vanhusten tarpeet, ja heille yhdistys järjestää matalan kynnyksen toimintaa. Työ perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.

Yhdistyksen tukiystävätoiminta välittää vapaaehtoisia ystäväksi yli 70-vuotiaille yksinasujille, joilla ei ole muistisairautta, päihde- tai mielenterveysongelmia. Tukiystävä voi käydä kylässä tai hänen kanssaan voi käydä ulkoilemassa tai asioilla joka toinen viikko. Toiminta on maksutonta eikä velvoita yhdistyksen jäsenyyttä.

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta löydät Turun Seudun Vanhustuen omalta internetsivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Järjestöt tarjoavat monenlaista harrastustoimintaa

Liedossa on myös useita ikäihmisten yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tarjoavat monipuolista toimintaa arkea piristämään. Harrastustoiminnasta voit lukea lisää ikäihmisten palveluiden sivulta Osallistu ja harrasta.