Ikäihmisten neuvonta

Neuvontaa ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä

Ikäihmisten palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa sinua ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluohjaajalta saat apua oman tai omaisesi asiassa.

Saat lisätietoa palveluohjaajalta numerosta puh. 02 2626164 arkisin klo 9.00-15.00.

Ikäneuvola

Ikäneuvola on tauolla 1.6-1.8.2022 välisen ajan!

Kun täytät 70 vuotta, sinut kutsutaan ikäneuvolaan terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja keskustelee kanssasi terveystottumuksistasi ja arvioi toimintakykyäsi. Lisäksi voit pohtia terveydenhoitajan kanssa palvelutarvettasi.

Lisätietoja saat numerosta puh. 050 5238 129.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointikysely lähetetään niille 80-vuotiaille, jotka eivät vielä ole palveluiden piirissä. Hyvinvointikyselyssä kartoitetaan elämäntilannettasi ja palvelutarvettasi. Hyvinvointikyselyn tulosten perusteella voidaan tarvittaessa tehdä kotikäynti.

Geriatrinen poliklinikka

Geriatrinen poliklinikka palvelee kotona asuvia Liedon, Kosken ja Marttilan kunnan ikäihmisiä. Poliklinikan asiakkaaksi tullaan terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen ohjaamana. Muistihuoltoon voit varata ajan, jos sinulle tulee huoli omasta tai läheisesi muistista.

Muistihoitaja

Muistihoitajat antavat tietoa muistisairauksien ehkäisystä, muistisairauksista ja niiden hoidosta.

Lisätietoja: muistikoordinaattori, puh. 050 4616 456 ja muistihoitaja, puh. 050 3133 567.