Ikäihmisten neuvonta

Ikäihmisten palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa sinua ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluohjaajalta saat apua omassa tai läheisesi asiassa.

Lisätietoa saat palveluohjaajalta p. 02 2626164 arkisin klo 9.00–15.00.

Ikäneuvola

Kun täytät 70 vuotta, sinut kutsutaan ikäneuvolaan terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja keskustelee kanssasi terveystottumuksistasi ja arvioi toimintakykyäsi. Lisäksi voit pohtia terveydenhoitajan kanssa palvelutarvettasi.

Kun täytät 80 vuotta etkä ole vielä ikäneuvolan palveluiden piirissä, sinulle lähetetään hyvinvointikysely, jolla kartoitetaan elämäntilannettasi ja palvelutarvettasi. Hyvinvointikyselyn tulosten perusteella voidaan tarvittaessa tehdä kotikäynti.

Lisätietoja saat terveydenhoitajalta p. 040 3566 344.

Geriatrinen arviointitiimi

Geriatrinen arviointitiimi, johon kuuluu mm. sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, palvelee kotona asuvia Liedon, Kosken ja Marttilan kunnan ikäihmisiä. Tiimin asiakkaaksi voit ohjautua terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen ohjaamana.

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikalla muistihoitaja antaa sinulle tietoa muistisairauksien ehkäisystä, muistisairauksista ja niiden hoidosta.

Lisätietoja saat muistihoitajalta p. 050 3133 567 arkisin klo 13–14.