Metsien hoitosuunnitelma

Liedon kaupungin metsissä toteutetaan jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa. Metsiä hoidetaan näin ollen peitteellisenä pitäen ne viihtyisinä ja turvallisina. Metsät muuttuvat samalla eri-ikäisrakenteisemmiksi ja monimuotoisemmiksi. Monimuotoisuuden avulla varaudumme ja sopeudumme myös ilmastonmuutoksen mahdollisiin haittavaikutuksiin.

Työt perustuvat Liedon kaupungin teknisen lautakunnan päätökseen edistää luonnon monimuotoisuutta ja ovat vuonna 2021 Innoforin laatiman hyväksytyn hoitosuunnitelman mukaisia. Hoitotöissä poistetaan ensisijaisesti sairaita, heikkolaatuisia, stressaantuneita tai kasvupaikalle sopimattomia puuyksilöitä. Samalla luodaan tilaa terveille puille ja luontaiselle uudistumiselle. Hoitotöitä ei suoriteta lintujen pesimäaikaan huhtikuun puolivälin ja elokuun välisenä aikana.

Toimenpiteiden ja tavoitteiden näkyminen metsämaisemassa

Metsissä tapahtuu hoitotöiden vuoksi muutoksia alla kuvatun mukaisesti.

Varttuneissa metsissä:

 • osa kookkaista puista poistuu (yo. kuvassa punaiset X-merkit).
 • metsään syntyy ajouria ja maan pinta voi näissä paikoin rikkoontua.
 • kaadetuista puista jää maahan oksia.
 • yksittäisiä runkoja jää myös lahopuuksi jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta.
 • tien varrella on puupinoja.
 • maisema metsässä muuttuu hoidetummaksi.

Taimikoissa:

 • osa nuorista puista kaadetaan ja luodaan kasvatettaville puille tilaa.
 • kasvatettavaksi jätetään lajirikas ja kokonsa puolesta vaihteleva puusto.
 • maisema avautuu hoidettuun metsään.
 • kaadetuista puista jää maahan runkoja lahopuuksi.
 • oksien ja risujen maatuminen vie noin 3-5 vuotta.

Hoitotöitä suoritetaan alla olevan karttapalvelulinkin osoittamissa paikoissa joko metsäkoneen tai raivuusahan toimesta: