Metsät

Liedon kunnan omistuksessa olevia metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Liedon kunnan metsänhoitosuunnitelma 2021-2031 on hyväksytty joulukuussa 2021 Liedon teknisessä lautakunnassa. Metsänhoitosuunnitelmassa painotetaan jatkuvan kasvatuksen mukaisia metsänhoitotoimia. Lisäksi Liedon kunnan omistamille metsille on tehty taajamametsien hoitosuunnitelma vuonna 2019, joka löytyy alla olevasta linkistä.

Liedon kunta omistaa metsää kaikkiaan noin 650 ha. Kunnalla on talousmetsää noin 250 ha sekä virkistys- ja puistometsiä noin 400 ha. Talousmetsät sijaitsevat pääosin kaava-alueen ulkopuolella. Suurin osa kunnan metsistä on virkistys- ja puistometsiä, jotka sijaitsevat pääosin asemakaava-alueella asutuksen läheisyydessä. Asemakaava-alueella ja yleiskaavan virkistysalueella tapahtuva puunkaato on maisematyöluvan alainen toimenpide. Virkistys- ja puistometsät ovat lähimetsiä, joiden hoidossa painotetaan enemmän virkistys- ja maisema-arvoja sekä yleistä turvallisuutta ja viihtyisyyttä kuin taloudellisia arvoja.

Asuintaajamien taajamametsät ovat tärkeitä hyvinvoinnille, virkistyskäytölle ja metsän eliölajeille. Suurin osa Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsässä. Liedossa on otettu tavoitteeksi lisätä kuntametsissä lahopuuta, jotta runsaslukuinen joukko lahopuusta riippuvaisia eliölajeja menestyisi paremmin. Lahoapuulla eläviä lajeja tunnetaan jopa 840. Eri puulajeilla on oma lajistonsa, joka vaihtuu vuodesta toiseen.

Lisätietoja antaa:

Kaupunginpuutarhuri
Toropainen Tarja
02 4873 300
Ympäristöpäällikkö
Paavilainen Päivi
0401825356