Liedon valtuusto päätti 30.5.2022 käyttää Liedosta nimitystä kaupunki. Kun päätös sai lain voiman, nimikkeen vaihtumisesta ilmoitettiin valtiovarainministeriölle ja Liedon kaupunki-nimitys astui välittömästi voimaan.

”Muutoksen taustalla on mm. halu näkyä paremmin uuden hyvinvointialueen päätöksenteossa. Kaupungiksi muuttuminen on osa Liedon ja lietolaisten edunvalvontaa”, kertoo Liedon kaupunginjohtaja Mika Ingi ja jatkaa ” kaupunki-nimityksellä haetaan myös selkeyttä Liedon asemaan tasa-arvoisena toimijana muiden Turun alueen kehyskuntien rinnalla.”

Suomen kaikki kunnat ja kaupungit ovat hallinnollisessa mielessä kuntia eikä kaupunki-nimityksellä ole oikeudellisesti merkitystä kunnan aseman ja oikeuksien kannalta. Kaupungiksi muuttumisella ei ole vaikutusta esim. veroihin, palveluihin tai henkilöstön palkkoihin.

Liedossa kaupunki-nimitykseen liittyviä muutoksia tehdään osana normaalia päivitystyötä ja kaupunki-nimitys alkaa pikkuhiljaa näkyä eri yhteyksissä kunnan sijaan.

Kysymyksiä ja vastauksia: Kunnasta kaupungiksi. Tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa kuntalaiset saivat vastauksia kysymyksiinsä