Asukasbudjetti on osallistuvan budjetoinnin toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kaupungin rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia edistävien hankkeiden toteutuksissa.

Lieto toteuttaa nyt asukasbudjetin ensimmäistä kertaa ja vuoden 2023 talousarvioon on varattu 80 000 euroa tähän tarkoitukseen. Asukasbudjetin tavoitteena on yhdessä kehittää Liedon ja lietolaisten hyvinvointia.

Ideoi ja ehdota

Määräraha käytetään asukkaiden tai yhteisöjen ehdottamiin projekteihin. Ehdotukset voivat olla erilaisia kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä ideoita, esimerkiksi tapahtumia tai asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja. Ehdotus voi olla myös laajempi kokonaisuus, jonka siemenrahana voi hyödyntää asukasbudjettivaroja. Toteutettavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta. Samoin mahdollisesti rakennettavien olosuhteiden tulee olla kaikille avoimia ja maksuttomia. Toiminnan, tapahtuman tai hankinnan voi toteuttaa yhteisö, kaupunki tai eri toimijat yhteistyössä.

Liedon kaupungin hyvinvointijohtaja Jani Äijälä toivoo, että asukasbudjetti herättää kiinnostusta ja ideoita tulee runsaasti. – Tämä on helppo ja konkreettinen keino kuntalaisille vaikuttaa, mihin rahoja käytetään, Jani toteaa.

Asukasbudjetti etenee vaiheittain

  • Ideoiden ja ehdotusten keruu 15.-31.5.
  • Ehdotusten arviointi ja valmistelu äänestettäväksi
  • Äänestys 26.6.-6.8.
  • Tulosten julkistaminen
  • Toteutus 2023-2024

Asukasbudjetti-ideoita voi ehdottaa 15.-31.5. välisenä aikana. Ehdotuksia voit jättää sähköisesti otakantaa.fi -palvelussa. Liedon kaupungin kirjastossa ehdotusten jättämiseen, ja äänestämiseen, on varattu erillinen asiakaspääte. Kaupungin asukasbudjetti-työryhmä käy läpi kaikki ehdotetut asukasbudjetti-ideat ja seuloo niistä toteuttamiskelpoiset. Idean on oltava lainmukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä. Lisäksi ideoiden ja ehdotusten toteutukseen liittyvät mahdolliset ylläpitokustannukset tulee olla kohtuullisia.

Kaupunginhallitus päättää äänestysvaiheeseen etenevät ehdotukset. Asukasbudjetin äänestys toteutetaan 26.6.-6.8. otakantaa.fi-palvelussa. Tavoitteena on, että toteutettaviksi valitut ehdotukset toteutetaan vuoden 2024 kesään mennessä.

Ehdotuksia voivat jättää sekä äänestää kaikki lietolaiset:

Keskustelutilaisuus asukasbudjetista 16.5.

Heräsikö kysymyksiä? Liedon kaupunki järjestää keskustelutilaisuuden asukasbudjetista. Tilaisuus pidetään tiistaina 16.5.2023 kello 18.00 kaupungintalon valtuustosalissa.

Tapahtumakalenteri: Keskustelutilaisuus asukasbudjetista

Seuraa asukasbudjetin etenemistä:

Hyvinvointijohtaja
Äijälä Jani
040 158 8655
jani.aijala@lieto.fi