Teknisten palvelujen toimivallan siirtopäätökset

Toimivallan siirtopäätökset (delegointipäätökset) Liedon kaupungin hallintosäännön perusteella.

Toimivaltaa siirretty teknisten palveluiden toimialajohtajalta

Toimitilapäällikölle

Asia: Päätösvalta hallintosäännön 21 §:n 6. kohdan mukaisessa asiassa, joka koskee kaupungin hallinnassa olevien tilojen vuokrasopimuksia

Päätös: 2/19.1.2022

Henkilöstöpäällikölle

Asia: Päätösvalta KVTES:n ja TS:n piirissä olevan teknisen toimialan henkilökunnan henkilökohtaisten lisien vuosisidonnaisten osista

Päätös: 2/19.1.2022

Puhtauspalvelupäällikölle ja ruokapalvelupäällikölle

Asia: Päätösvalta alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavissa hallintosäännön 53 § mukaisissa asioissa:

 • määräaikaisen ja vakituisen henkilökunnan palvelussuhteesta (sijaiset, tilapäiset, määräaikaiset, vakituiset)
 • vuosilomien vahvistaminen
 • niiden virkavapaiden ja työlomien myöntäminen, joihin henkilöstöllä on lainsäädännön tai virka- ja työ-ehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 • harkinnanvaraisista virkavapaista/työlomista ja niiden palkallisuudesta
 • määräyksen antaminen lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä työn poikkeuksellisesta suorituspaikasta päättäminen
 • päättää koulutukseen osallistumisesta
 • terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutki-muksiin määräämisestä
 • varoituksen antamisesta

Päätös: 2/19.1.2022

Infrapalvelupäällikölle, toimitilapäällikölle, vesihuoltopäällikölle, toimistopalveluesimiehelle, puutarhurille, viheraluemestarille, kunnossapitopäällikölle, kiinteistömestarille ja liikuntapaikkamestarille

Asia: Päätösvalta alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavissa hallintosäännön 53 § mukaisissa asioissa:

 • vuosilomien vahvistaminen
 • niiden virkavapaiden ja työlomien myöntäminen, joihin henkilöstöllä on lainsäädännön tai virka- ja työ-ehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 • määräyksen antaminen lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä työn poikkeuksellisesta suorituspaikasta päättäminen
 • päättää koulutukseen osallistumisesta
 • terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutki-muksiin määräämisestä
 • varoituksen antamisesta

Päätös: 2/19.1.2022

Kunnossapitoinsinöörille ja yhdyskuntainsinöörille

Asia: Päätösvalta hallintosäännön 21 §:n, kohdan 7 mukaisessa asiassa, joka koskee tieliikennelain 51 §:n mukaisen pysyvien ja tilapäisten liikenneohjauslaitteiden asettamisesta sekä 2. mom. mukaisesta kaupungin suostumuksesta, kohdan 9. mukaisessa asiassa romuajoneuvojen siirrosta, kohdan 10 mukaisessa asiassa, joka koskee kaupungin yleisten alueiden ja katujen käyttöluvista sekä tilapäisestä sulkemisesta, kohdan 11 mukaisessa asiassa väliaikaisten mainosten sijoitusluvista, kohdan 12 mukaisessa asiassa kulkuyhteyden, johdon tai rakennelman sijoittamiseen kaupungin hallitsemalle maa-alueelle

Päätös: 2/19.1.2022