Kuntakehityspalvelujen toimivallan siirtopäätökset

Toimivallan siirtopäätökset (delegointipäätökset) Liedon kaupungin hallintosäännön perusteella.

Toimivaltaa siirretty kaupunginjohtajalta

Henkilöstöpäällikölle

Asia: Toimivallan edelleen siirtäminen kuntakehityspalveluissa 1.6.2020 alkaen (hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom) Päätösvalta virkaehtosopimuksen mukaisista KVTES:n ja TS:n piirissä olevan kuntakehityspalvelun henkilökunnan henkilökohtaisten lisien vuosisidonnaisista osista hallintosäännön 8 luvun 54 §:n kohdan mukaisesti

Päätös: 50/18.11.2020

Toimistopalveluesimiehelle

Asia: Toimivallan edelleen siirtäminen kuntakehityspalveluissa 1.6.2020 alkaen (hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom) Päätösvalta alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavissa hallinto- säännön 8 luvun 53 §:n asioissa:

 • vuosilomien vahvistaminen (toimialajohtaja vahvistaa koko toimialaa koskevan lomalistan)
 • niiden työlomien myöntäminen, joihin henkilöstöllä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 • koulutukseen osallistumisesta
 • lisä- yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön tai varallaoloon määräämisestä
 • sijaispäätöksen tekeminen myöntämänsä työloman ajalle enintään 6 kk:si
 • avoimen toimen hoitajan määrääminen enintään 1kk ajalle

Päätös: 50/18.11.2020

Johtavalle rakennustarkastajalle

Asia: Toimivallan edelleen siirtäminen kuntakehityspalveluissa 1.6.2020 alkaen (hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom) Päätösvalta alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavissa hallinto- säännön 8 luvun 53 §:n asioissa:

 • vuosilomien vahvistaminen (toimialajohtaja vahvistaa koko toimialaa koskevan lomalistan)
 • niiden työlomien myöntäminen, joihin henkilöstöllä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 • koulutukseen osallistumisesta
 • lisä- yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön tai varallaoloon määräämisestä
 • sijaispäätöksen tekeminen myöntämänsä työloman ajalle enintään 6 kk:si
 • avoimen toimen hoitajan määrääminen enintään 1kk ajalle

Hankintavaltuuksien delegointi 25.11.2020 alkaen (Liedon kunnan hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom, Liedon kunnan hankintaohje) Päätösvalta hallintosäännön ja kunnanhallituksen päättämien hankintarajojen mukaisissa hankinta-asioissa. Päätösvalta enintään 7 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista vastuualueellaan

Päätös: 50/18.11.2020, 52/25.11.2020

Maankäyttöpäällikölle

Asia: Toimivallan edelleen siirtäminen kuntakehityspalveluissa 1.6.2020 alkaen (hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom) Päätösvalta alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavissa hallinto- säännön 8 luvun 53 §:n asioissa:

 • vuosilomien vahvistaminen (toimialajohtaja vahvistaa koko toimialaa koskevan lomalistan)
 • niiden työlomien myöntäminen, joihin henkilöstöllä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 • koulutukseen osallistumisesta
 • lisä- yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön tai varallaoloon määräämisestä
 • sijaispäätöksen tekeminen myöntämänsä työloman ajalle enintään 6 kk:si
 • avoimen toimen hoitajan määrääminen enintään 1kk ajalle

Hallintosäännön 7 luvun 8 §:n mukainen delegointi: Maankäyttöpäällikkö päättää 8.9.2020 alkaen niistä tulos- ja vastuualueensa hankinta- ja muista sopimuksista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta on enintään kolmekymmentätuhatta (30 000) euroa

Päätös: 50/18.11.2020, 38/8.9.2020

Ympäristöpäällikölle

Asia: Toimivallan edelleen siirtäminen kuntakehityspalveluissa 1.6.2020 alkaen (hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom) Päätösvalta alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavissa hallinto- säännön 8 luvun 53 §:n asioissa:

 • vuosilomien vahvistaminen (toimialajohtaja vahvistaa koko toimialaa koskevan lomalistan)
 • niiden työlomien myöntäminen, joihin henkilöstöllä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 • koulutukseen osallistumisesta
 • lisä- yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön tai varallaoloon määräämisestä
 • sijaispäätöksen tekeminen myöntämänsä työloman ajalle enintään 6 kk:si
 • avoimen toimen hoitajan määrääminen enintään 1kk ajalle

Hankintavaltuuksien delegointi 25.11.2020 alkaen (Liedon kunnan hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom, Liedon kunnan hankintaohje) Päätösvalta hallintosäännön ja kunnanhallituksen päättämien hankintarajojen mukaisissa hankinta-asioissa Päätösvalta enintään 7 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista vastuualueellaan

Päätös: 50/18.11.2020, 52/25.11.2020

Mittausinsinöörille

Asia: Toimivallan edelleen siirtäminen kuntakehityspalveluissa 1.6.2020 alkaen (hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom) Päätösvalta alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavissa hallinto- säännön 8 luvun 53 §:n asioissa:

 • vuosilomien vahvistaminen (toimialajohtaja vahvistaa koko toimialaa koskevan lomalistan)
 • niiden työlomien myöntäminen, joihin henkilöstöllä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
 • koulutukseen osallistumisesta
 • lisä- yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön tai varallaoloon määräämisestä
 • sijaispäätöksen tekeminen myöntämänsä työloman ajalle enintään 6 kk:si
 • avoimen toimen hoitajan määrääminen enintään 1kk ajalle

Hankintavaltuuksien delegointi 25.11.2020 alkaen (Liedon kunnan hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom, Liedon kunnan hankintaohje) Päätösvalta hallintosäännön ja kunnanhallituksen päättämien hankintarajojen mukaisissa hankinta-asioissa. Päätösvalta enintään 7 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista tulosyksikössään

Päätös: 53/25.11.2020, 52/25.11.2020

Kaavoitusinsinöörille

Asia: Hankintavaltuuksien delegointi 25.11.2020 alkaen (Liedon kunnan hallintosääntö 2 §, KuntaL 91 § 2 mom, Liedon kunnan hankintaohje) Päätösvalta hallintosäännön ja kunnanhallituksen päättämien hankintarajojen mukaisissa hankinta-asioissa. Päätösvalta enintään 7 000 euron hankinta- ja muista sopimuksista tulosyksikössään.

Päätös: 52/25.11.2020