Yrittäjät ovat arvioineet Liedon elinkeinopolitiikan 10 000 – 50 000 asukkaan kunnista Suomen parhaaksi jo neljännen kerran peräkkäin.

Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Kyselystä selviää, missä kunnissa on paras yrittää.

Suomen Yrittäjien 10. Kuntabarometri-kysely (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely) toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 1.2.-4.4.2022 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 9 564 yrittäjää eri puolilta maata. Vastaajia Varsinais-Suomessa oli alueista toiseksi eniten, yhteensä 962.

Palkitut kolmessa kuntakokoluokassa

  • Suurten, yli 50 000 asukkaan kuntien ykkönen on Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaalta
  • Keskikokoisten (10 000–50 000) kuntien ykkönen on Lieto, Varsinais-Suomesta
  • Pienimpien, alle 10 000 asukkaan kuntien ykkönen on Marttila, Varsinais-Suomesta

Kunnan päätöksenteon yrittäjälähtöisyyttä pidetään tärkeimpänä

Kyselyyn vastanneiden varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä elinkeinopolitiikan osa-alueista tärkeimmät olivat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, yrityspalvelut sekä elinkeinopolitiikan asema kunnassa. Samat osa-alueet katsottiin tärkeimmiksi yrittäjien keskuudessa myös koko maassa.

Lieto sai kokonaisarvosanaksi kyselyssä elinkeinopolitiikastaan 4,35. Koko maan keskiarvo oli 3,08 ja Varsinais-Suomen 3,26. Arvosanat asteikolla 1–5, josta 1 oli erittäin huono ja 5 erittäin hyvä.

  • Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyden arvosana Liedolle oli 4,54. Koko maan keskiarvo oli 3,03 ja Varsinais-Suomen 3,25.
  • Yrityspalvelujen arvosana Liedolle oli 4,23. Koko maan keskiarvo oli 3,10 ja Varsinais-Suomen 3,30.
  • Elinkeinopolitiikan asema kunnassa arvosana Liedolle oli 4,46. Koko maan keskiarvo oli 3,04 ja Varsinais-Suomen 3,24.

Liedon kunnanjohtaja Mika Ingi on tyytyväinen kunnan saamasta tunnustuksesta ”Haluan kiittää kaikkia niitä yritys- ja yhteistyötahoja, joiden palaute vuodesta toiseen kirittää meidän organisaatiotamme entistä parempiin suorituksiin. Kiitos myös kaikille Liedon kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka ovat omalla työpanoksellaan tämän tehneet mahdolliseksi.”

Lisätietoja ja tulokset Suomen Yrittäjien Kuntabarometri -kyselystä