Taloyhtiöiden pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät jätelain mukaisesti kuntien omistaman Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämiksi viimeistenkin alueiden ja astiatyyppien osalta loka–marraskuussa 2023. LSJH:lta puuttuu tällä hetkellä tieto arviolta yli 3 000 jäteastiasta. Jäteastiatyhjennysten sujuvuuden vuoksi on tärkeää, että taloyhtiöt ilmoittavat LSJH:lle tiedot pihalla olevista jäteastioista.

Pakkausjätteiden eli metalli-, lasi- muovi- ja kartonkipakkausten kuljetukset siirtyvät 18 kunnan omistaman Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kuljetusvastuulle viimeistenkin jäteastiatyyppien osalta loka–marraskuussa.

LSJH:n kuljetukseen siirtyvät 1. lokakuuta pyörälliset pakkausjäteastiat Turussa, Kaarinassa, Liedossa, kanta-Paraisilla, Aurassa, Marttilassa ja Pöytyällä ja 1. marraskuuta kaikki pakkausjäteastiat Uudessakaupungissa.

Jätteenkuljetusrekisterin tiedoissa huomattavia puutoksia

Pakkausjäteastioiden tyhjennysreittejä on jouduttu suunnittelemaan puutteellisin tiedoin, sillä tarvittavat tiedot puuttuvat vielä yli 3 000 jäteastiasta.

Loka–marraskuussa alkavien urakoiden tyhjennysreititysten pohjatietona käytettiin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kuljetusrekisteriä, johon on koottu yksityisten jätteenkuljetusyritysten alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle eli Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle ilmoittamat keräyskohteet ja niissä olevat jäteastiat.

– Kuljetusrekisteristä ei kuitenkaan syystä tai toisesta löydy tietoja kaikista kohteista ja jäteastioista. Muun muassa jäteastioiden tyhjennysväleissä ja astioiden kokotiedoissa on ollut puutteita, LSJH:n palvelujohtaja Cati Huhta kertoo.

Tällä hetkellä LSJH tekee hartiavoimin töitä selvittääkseen alueella olevien pakkausjäteastioiden todellista määrää.

– Jotta pystymme hoitamaan pakkausjätteiden tyhjennykset mahdollisimman saumattomasti siirtymävaiheessa ja sujuvasti sen jälkeen, on äärimmäisen tärkeää, että tiedämme jäteastioiden todellisen määrän kiinteistöillä. On oleellista tietää, lähdetäänkö pihalle tyhjentämään esimerkiksi vain yhtä vai kolmea kartonkipakkausastiaa.

Isännöitsijöiltä toivotaan aktiivisuutta

Taloyhtiöitä on tiedotettu pakkausjätteiden kuljetusmuutoksista maaliskuussa, jolloin isännöitsijöitä ja vastuuhenkilöitä pyydettiin tarkistamaan ja ilmoittamaan yhtiön jäteastiatiedot.

– Tästä huolimatta tietoja puuttuu ja on tarkistamatta vielä runsaasti, Huhta toteaa.

LSJH kehottaakin Turun, Kaarinan, Liedon, kanta-Paraisten, Auran, Marttilan, Pöytyän ja Uudenkaupungin taloyhtiöiden isännöitsijöitä tai jätehuollosta vastaavaa taloyhtiön yhteyshenkilöä aktiivisuuteen.

– Jos taloyhtiö sijaitsee taajamassa ja siinä on asuntoja 5 tai enemmän, tulisi siellä olla keräysastiat kaikkiaan 7 eri jätteelle: polttokelpoiselle sekajätteelle, biojätteelle, paperille sekä metalli-, lasi-, kartonki ja muovipakkauksille, Huhta muistuttaa.

– Kannattaa jutella isännöitsijän kanssa, jos astioita on liian vähän ja tiedustella, onko niitä tilattu lisää ja onko jäteastiatiedot jo toimitettu LSJH:lle, hän lisää.

Isännöitsijä voi tarkistaa ja korjata jätehuoltotietoja OmaLSJH-palvelussa. Jos taloyhtiöllä ei ole isännöitsijää, voi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama muu yhteyshenkilö pyytää tunnukset LSJH:lta (taloyhtiot@lsjh.fi).

– Kun tiedot ovat oikein, voidaan välttyä tilanteelta, jossa pihassa seisovat ylitäydet astiat aiheuttavat harmistuneita yhteydenottoja asukkailta.

Jos taloyhtiön pakkausjäteastiat ovat lukkojen takana, on huolehdittava myös siitä, että LSJH:n kilpailuttamilla jätteenkuljetusurakoitsijoilla on pääsy lukittuihin jätetiloihin.

– Loka–marraskuussa alkavissa urakoissa on lukittuja jätepisteitä enemmän kuin aiemmissa urakoissa. Nyt on siis erityisen tärkeää huolehtia myös siitä, että LSJH:n jätteenkuljetuksen yleisavaimella pääsee jätepisteelle, jos se on lukittu. On tärkeä toimittaa LSJH:lle myös portti- ja puomikoodit, tiedot soittoporteista tai mahdolliset kaukosäätimet, jos sellaisia tarvitaan jätepisteelle päästäkseen. Mikään pakkohan jätekatoksia ei ole lukita, Huhta muistuttaa.

Lue lisää siirtymästä, tietojen tarkistamisesta sekä jätepisteen lukitsemisesta ja kaukosäädinten toimittamisesta: Jätelaki muuttui – mitä toimenpiteitä tämä tuo mukanaan taloyhtiöille? – Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (lsjh.fi).

FAKTA
Näin toimit taajamassa sijaitsevassa 5 tai useamman huoneiston taloyhtiössä
1) Varmista, että pihasta löytyvät kaikki jätelaissa vaaditut keräysastiat. Jos astioita puuttuu, pyydä isännöitsijä/talon vastuuhenkilöä hankkimaan puuttuvat astiat.
2) Varmista isännöitsijältä/talon vastuuhenkilöltä, että pakkaus- sekä biojäteastioiden tiedot on ilmoitettu LSJH:lle. Ellei ole, pyydä häntä tekemään ilmoitus viipymättä. Isännöitsijä saa tunnukset OmaLSJH-palveluun tarvittaessa ottamalla yhteyttä osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi.
3) Jää odottaman uutena alkavia tyhjennyksiä.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 440 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 40 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle!