Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää kaikille avoimen, palvelustrategian laadintaan liittyvän kyselyn alueen asukkaille.

Palvelustrategia on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnitelma. Siinä määritetään hyvinvointialueen pitkän tähtäimen tavoitteet sille, miten palveluita parhaiten tuotettaisiin.

  • Koska kyseessä on laajasti hyvinvointialueen toimintaan vaikuttava linjaus, on tärkeää kuulla ennen sen laatimista mahdollisimman laajaa joukkoa Varsinais-Suomen alueen asukkaita ja alueen toimijoita, korostaa hyvinvointialueen strategiajohtaja Leena Setälä.

Palvelustrategian kysely aukeaa tiistaina 9.5.2023 ja siihen voi vastata 22.5. asti. Vastata voi joko suomeksi tai ruotsiksi.

Palvelustrategia valmistuu syksyllä

Poliittiset päätökset palvelustrategiasta tehdään lokakuussa, jonka jälkeen alkaa itse palveluverkon laajuuden käsittely. Kyselyn tulokset vaikuttavat siihen, miten hyvinvointialueen palvelut muotoutuvat.

Strategiatyö käynnistyi Varsinais-Suomen palveluiden lähtötilanteen kartoituksella ja mittavalla työryhmätyöskentelyllä. Varhan ensimmäisessä palvelustrategiassa keskitytään seitsemään palvelukokonaisuuteen, joissa on kiireellisin kehittämisen tarve.

Valitut painopistealueet ovat

  • perhekeskuspalvelut
  • lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö
  • iäkkäiden kotiin annettavat palvelut
  • ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen asuminen
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • sote-keskuspalvelut
  • perustason vuodeosastopalvelut
Varha, Varsinais-Suomen hyvinvointialue. logo.