Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja kunnat pyytävät asukkailta tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin, huumeisiin ja rahapelaamiseen liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä.

Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti. Kyselyyn voi vastata 23.10. – 19.11.2023 välisenä aikana.

Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Kyselylomakkeita on kaksi erilaista, joista toinen on suunnattu aikuisväestölle ja toinen 13-18-vuotiaille nuorille.

Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat ovat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. Varsinais-Suomessa päihdetilannekyselyitä on toteutettu aikaisemmin osassa Varsinais-Suomen kuntia.

Päihdetilannekyselyyn vastataan sähköisellä lomakkeella.

Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia.

Kiitos, että autat meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Lisätietoja

Jani Äijälä
Hyvinvointijohtaja, Liedon kaupunki
040 158 8655
jani.aijala@lieto.fi