Varsinais-Suomessa jatketaan Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia luonnonhoitotöitä tänä ja ensi vuonna kuntien ja Valonian yhteisessä Varsinais-Suomen Helmikunnat -hankkeessa. Työ on jatkoa vuosina 2021–22 aloitetulle aktiiviselle luontokohteiden kunnostustyölle. Lisänä aiempaan työhön viiden kunnan alueella laaditaan pienvesien kunnostus- ja suojelusuunnitelmia.

Luontokohteita kunnostetaan Kaarinan, Liedon, Naantalin, Paimion, Raision ja Salon alueella. Kohteet ovat esimerkiksi arvokkaita perinneympäristöjä, lintuvesiä, metsä- tai suokohteita. Huomionsa saavat myös pienvedet ja ranta-alueet. Kunnat ovat valinneet alueet ja vastaavat hoitotoimista samalla kun Valonia koordinoi yhteistyötä ja viestintää.

Merkittävässä roolissa on pienvesien suojelun ja pienvesikunnostusten edistäminen Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on edistää Kaarinan, Naantalin, Salon, Someron ja Uudenkaupungin alueella pienvesien huomioimista ja suojelua kaikessa maankäytössä ja parantaa pienvesien tilaa kunnostuksilla.

”Pienvedet ovat sekä vesi- että metsälain suojaamia uhanalaisia luontotyyppejä, mutta niitä ei välttämättä tunnisteta eikä niiden sijainnista ja tilasta ole ajantasaista tietoa. Tavoitteena onkin tunnistaa kuntien alueilta arvokkaat pienvedet ja niiden kunnostustarve sekä laatia näille kohteille kunnostus- ja suojelusuunnitelmat”, kertoo vesi- ja luontoasiantuntija Janne Tolonen Valoniasta.

Helmi-ohjelman tuki vahvistaa luonnon monimuotoisuutta kunnissa

Helmi-elinympäristöohjelma tarjoaa kunnille mahdollisuuden kunnostaa ja hoitaa erityisen arvokkaita luontokohteita. Samalla lisääntyy kuntaorganisaation osaaminen kunnan omistamista luontokohteista ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. Kunnat maanomistajina ovat merkittävässä roolissa näyttämässä tietä ja torjumassa luontokatoa. Rahoitettavat toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

”Helmi-rahoitus mahdollistaa hoitamatta jääneiden, arvokkaiden luontokohteiden kuten perinnebiotooppien peruskunnostuksen, jolloin hoidon jatkaminen on kunnassa helpompaa. Useat kunnostettavat kohteet ovat kuntalaisten lähivirkistysalueita, joiden saavutettavuus paranee kunnostuksen myötä – osassa kohteissa monimuotoisuuden lisääntyminen on jo arvokasta itsessään”, toteaa Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö.

Liedon kaupungin alueella kunnostetaan ja hoidetaan perinneympäristöjä.

  • Teijulan alueella kunnostetaan ja hoidetaan viisi pienialaista niittykohdetta.
  • Maunulan perinneympäristöalueelle laaditaan hoitosuunnitelma ja tehdään sen mukaisia hoitotoimenpiteitä arvokkaimmille pienialaisille niitty- ja ketokohteille.

Varsinais-Suomen Helmikunnat -hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman Kunta- ja Järjestö-Helmi erityisavustuksen kautta. Avustuksen on myöntänyt ja hanketta valvoo Uudenmaan ELY-keskus.